Ervaringen van een geestelijk verzorger


Inkijk

Heel vaak krijg ik te horen: wat doe je nu als geestelijk verzorger? Ik merk dat er weinig beeld is bij dit ambacht is. Professionele geestelijke verzorging is een vorm van geestelijke hulpverlening rondom zingeving, bestaan, religie en spiritualiteit. Bij geestelijke verzorgers kunnen mensen terecht met vragen, problemen en behoeftes op een aantal existentiële leefgebieden waar ieder mens in zijn of haar leven mee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld

– zingeving – waarom leef ik eigenlijk, wat maakt voor mij het leven waardevol?
– identiteit – wie ben ik, waar sta ik, wie wil ik zijn?
– levensbeschouwing – wat geloof ik, wat zijn mijn diepste overtuigingen?
– spiritualiteit – wat inspireert mij, wat geeft mij een gevoel van heelheid en verbondenheid?
Tot voor kort werkte de geestelijk verzorger in het ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een andere instelling. Nu het zorgstelsel op de schop gaat en mensen langer thuis moeten wonen, zijn er binnen deze instellingen minder plekken voor geestelijke verzorgers. Met andere woorden: het werk van de geestelijke verzorging vindt niet meer alleen plaats in de instellingen, maar ook bij mensen aan huis.
Als je in een tehuis bent opgenomen, heb je recht op geestelijke verzorging. De kosten daarvoor zitten bij verblijf inbegrepen. Maar wat als je nu langer thuis moet wonen en de levens- en zingevinsvragen kom op je af? Als je betrokken bent bij een kerkelijke gemeenschap, kan je meestal terugvallen op de predikant of pastoraal werker. Maar als je dat niet bent? Dan ben je dus aangewezen op een vrijgevestigd geestelijk verzorger. Dat is een zelfstandig ondernemer en daar hangt een prijskaartje aan. Daarbij is van belang dat het werk van de geestelijk verzorger inzichtelijk is: dat je ziet dat dit vakwerk de prijs waard is! Graag geef ik de lezer een inkijkje in mijn blog van het werk als vrijgevestigd geestelijk verzorger.