Geestelijke begeleiding

In geestelijke begeleiding zoeken we samen hoe u met het Goddelijke (het ultieme, het transcendente) kunt  omgaan op zo’n manier dat het u leven richting geeft, dat u er door verandert. Het gaat erom wat u zelf in het dagelijks leven van het Goddelijke – waar het uiteindelijk in religie omgaat – daadwerkelijk beleeft, hoe u daar op reageert en hoe deze wisselwerking uiteindelijk uw leven vorm geeft.

Uw (levens)verhaal met de Onnoembare (of welke naam u ook aan het Goddelijke wilt geven) staat centraal. Door veranderingen, tegenslag, verlieservaringen, ziekte of een naderende dood kunnen er allerlei scheuren en vragen ontstaan. In geestelijke begeleiding kunnen deze vragen aan het licht komen. Levensproblemen zijn vaak de springplank naar volgende stappen in het leven. Zij vragen om betekenisgeving.

Geestelijke begeleiding is begeleiding van héél de mens – alles van het leven, mag hier ter sprake komen. Op de een of andere manier brengt u die zoektocht naar antwoorden of een manier van omgaan daarmee in verband met die Ene. Ook het zoeken naar vormen van omgang met de Eeuwige kunnen aan de orde komen.

Geestelijke begeleiding wil helpen in de groei naar het besef dat de Eeuwige u bemint zoals u bent. Als u worstelt met vragen over de zin van het leven, over bidden, de relatie tot God, wanneer u relaties wilt vormgeven vanuit uw religiositeit of dorre tijden in uw geloofsleven ervaart, kan geestelijk begeleiding ondersteuning geven.

Het gaat bij geestelijke begeleiding eerder om een vraag, om het vinden van een weg dan om het oplossen van een probleem. Uw persoonlijke zoektocht staat centraal.