Praktijk Sporen
Geestelijke begeleiding

Geestelijke begeleiding

In geestelijke begeleiding zoeken we samen hoe u met het Goddelijke (het ultieme, het transcendente) kunt  omgaan op zo’n manier dat het u leven richting geeft, dat u er door verandert. Het gaat erom wat u zelf in het dagelijks leven van het Goddelijke – waar het uiteindelijk in religie omgaat – daadwerkelijk beleeft, hoe u daar op reageert en hoe deze wisselwerking uiteindelijk uw leven vorm geeft.

Uw (levens)verhaal met de Onnoembare (of welke naam u ook aan het Goddelijke wilt geven) staat centraal. Door veranderingen, tegenslag, verlieservaringen, ziekte of een naderende dood kunnen er allerlei scheuren en vragen ontstaan. In geestelijke begeleiding kunnen deze vragen aan het licht komen. Levensproblemen zijn vaak de springplank naar volgende stappen in het leven. Zij vragen om betekenisgeving.

Geestelijke begeleiding is begeleiding van héél de mens – alles van het leven, mag hier ter sprake komen. Op de een of andere manier brengt u die zoektocht naar antwoorden of een manier van omgaan daarmee in verband met die Ene. Ook het zoeken naar vormen van omgang met de Eeuwige kunnen aan de orde komen.

Geestelijke begeleiding wil helpen in de groei naar het besef dat de Eeuwige u bemint zoals u bent. Als u worstelt met vragen over de zin van het leven, over bidden, de relatie tot God, wanneer u relaties wilt vormgeven vanuit uw religiositeit of dorre tijden in uw geloofsleven ervaart, kan geestelijk begeleiding ondersteuning geven.

Het gaat bij geestelijke begeleiding eerder om een vraag, om het vinden van een weg dan om het oplossen van een probleem. Uw persoonlijke zoektocht staat centraal.

Geestelijke begeleiding is een hele eigen vorm van begeleiding. Anders dan de persoonlijke begeleiding, die gericht is op de ontplooiing van je mens zijn, is de geestelijke begeleiding gericht op je weg met de Onnoembare of welke naam je ook aan het Goddelijke geeft.

In deze begeleiding kan alles van het leven aan de orde komen. De invalshoek is steeds weer de relatie tot de Onnoembare. Als geestelijk begeleider begeleid ik je vanuit mijn geloof in Hem/Haar. Dit geestelijke begeleidingsgesprek is daarom een gesprek met zijn drieën: de begeleide, de begeleider en de Onnoembare. Daarom start zo’n gesprek ook meestal met het aansteken van een kaars met de woorden: ‘We steken deze kaars aan omdat we mogen geloven dat de Onnoembare het licht in ons mensen wil ontsteken’. Het gaat bij geestelijke begeleiding eerder om een vraag, om het vinden van een weg dan om het oplossen van een probleem. Je persoonlijke zoektocht, van het hoofd naar het hart, staat centraal. Zoals een kompas helpt bij het navigeren in onbekend terrein, zo helpt geestelijke begeleiding bij het verkennen van je innerlijke wereld en het vinden van onze eigen weg in het leven in het licht van de Onnoembare.