Missie

Missie en werkwijze

In mijn praktijk bent u welkom wanneer u een steuntje in de rug kunt gebruiken op uw levensweg. Dit kan zijn doordat het leven vragen oproept of u zoekt naar de zin van het leven. Of momenten waarop u zich door omstandigheden, ziekte of afnemende krachten aan de lijve voelt wat het kwetsbaarheid is.
Nu worden we verondersteld autonome, krachtige en ondernemende mensen zijn, die met zelfregie, zelfmanagement en zelfredzaamheid een goede toekomst tegemoet gaan. Voor kwetsbaarheid lijkt geen ruimte meer te zijn. En dat terwijl er ons te allen tijden iets kan gebeuren en we zeker vervallen zullen en sterven.
In de zorg die ik bied wil ik kwetsbaarheid serieus nemen. Dat betekent dat ik zorg bied die zich kenmerkt door menslievendheid, trouw, barmhartigheid en een veilig klimaat waardoor u zich kunt toevertrouwen aan de begeleiding en het proces.

praktijksporen

Manier van werken
U vindt in mij een tochtgenoot die kwetsbaar durft te zijn, die in eenvoud en puurheid nabij is en troost kan bieden. Het begeleiden van mensen raakt aan mijzelf. Ik wil met u een begaanbaar spoor zoeken en/of oude sporen loslaten door te luistereen en met u in gesprek te gaan, u eventueel uitnodigen tot het werken met kunstzinnige middelen en door symbolische en heldere ideeën aan te reiken. Door het zoeken naar nieuwe sporen hoop ik dat u zich opnieuw kunt openen voor wat is en wat u nog zal toekomen. Dit is vormgegeven in het logo van de praktijk: mensen in aandacht bij elkaar.

Kunstzinnig werken

Woorden zijn niet altijd toereikend. Dan kan het kunstzinnig werken een goede werkwijze zijn. Dit is bijvoorbeeld tekenen, schilderen, creatief schrijven en boetseren. Stap voor stap begeleid ik u daar in. Al scheppend zult u merken dat u voortdurend aan het zoeken én aan het vinden bent. U vindt uitdrukking voor wat er in u leeft. U krijgt inzicht in wat er spreekt uit uw werkstuk. Dit werkstuk is een spiegelbeeld van de werkelijkheid die u van binnen vervult. Beelden zijn een veiliger ingang om pijnlijke situaties te benoemen dan communicatie via taal. Het laat ruimte voor verdieping zonder dat het beslist noodzakelijk is. Zo gaat het in kunstzinnig werken om wezenlijke dingen. Het gaat niet om het maken van iets moois. Ervaring met kunstzinnig materiaal is absoluut niet nodig. Veel belangrijker is dat u open wilt staan voor wat het werken met deze materialen u brengt.