Uitvaart

Op de levensweg ervaart u vele momenten en manieren van afscheid. Het ultieme en onherroepelijke afscheid is de dood. Een zorgvuldig  en liefdevol samengesteld moment van dit onherroepelijke afscheidnemen komt de rouwverwerking ten goede.

Afscheid nemen kan op vele manieren. Bij het nadenken over een goede vorm, bij de uitvoering ervan, kan ik u helpen.

U kunt mij benaderen om uw uitvaart inhoudelijk met mij voor te bereiden. Uw levensverhaal is de leidraad voor de samenstelling van uw uitvaart. We zoeken we naar teksten, muziek, liederen, eventuele rituelen die passend zijn bij u en zoals u geleefd heeft. Natuurlijk blijft er ruimte over voor de inbreng van uw nabestaande(n). Ik maak voor u een document dat bruikbaar is voor hen om de uitvaart in uw geest vorm te geven.

Natuurlijk kunt u ook het samenstellen van uw uitvaart overlaten aan de nabestaanden. De wensen van u en van de nabestaande(n) zijn daarbij dan het uitgangspunt. Met respect voor ieders beleving, brengen we onder woorden wat gezegd moet worden. En we proberen een opening naar de toekomst te vinden. In de uitvoering kunnen we tevens gebruik maken van symbolen en rituelen en is er ruimte voor creatieve vormgeving. Dit alles wordt afgestemd in een gesprek met de nabestaande(n).

Op de dag van de uitvaart ben ik beschikbaar als voorganger of als ‘ruggesteun’ op de achtergrond, naar gelang u wenst.